HAKKIMIZDA

KURULUŞU

İlk olarak Can Özel Güvenlik Hizmetleri Alarm ve Eğitim Limited Şirketi E.P.Yb Bülent GÜLER tarafından kurulmuştur.

10.06.2004 tarihinde çıkan 5188 sayılı özel güvenlik yasası gereği güvenlik Şirketimiz 2004 tarihinde İçişleri Bakanlığından faaliyet izin belgesi almıştır.

5188 sayılı özel güvenlik yasası gereği güvenlik eğitim merkezi kurularak 2005 yılında özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi almıştır.

Şirketin kurucusu uzun yıllar silahlı kuvvetlerde komutanlık görevinde ve iç güvenlik harekâtında bulunmuş terörle mücadele görevi almış, koruma, güvenlik, istihbarat hizmetlerinin planlanması ve uygulanması safhasında bizzat görev almıştır.

Şirketimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kurumlarına güvenlik gözetim ve denetim kontrol hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca çeşitli firma, kurum ve kuruluşlarda da fiziki elektronik ve güvenlik konularında müşavirlik hizmeti vermektedir.

Şirketimiz güvenlik hizmetinde Türkiye’de T.S.E ’den Hizmet Yeterlilik belgesi, TS EN İSO 9001:2008 Kalite yönetimi sistemi belgesi ve OHSAS 18001:1999 İş sağlığı ve güvenliği belgelerini almış bir kuruluştur. Bu kalite yönetim sistemimiz her yıl ilgili kuruluşlar tarafından denetlenerek yeterliliği sürdürülmektedir.

VİZYONUMUZ:
Müşteri memnuniyetini devamlı kılarak, Ulusal ve Uluslararası standartlarda çalışmalarla güvenlik hizmeti vermek, güvenlik eğitiminde ülke liderliğine ulaşmak, Özel güvenlik danışmanlığında sektörün lider olmaktır.

MİSYONUMUZ;
Uluslar arası standartlarda ve müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek güvenlik hizmeti vermek,
Özel güvenlik eğitimi ve danışmanlık hizmeti vermektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Özel Güvenlik Sektörünün her alanında; Ülkemizin ulusal sınırları içerisinde Eğitim ve hizmet iş gruplarında hizmet vermek, bu hizmetler sunulurken milli menfaatleri, insan haklarını, işçi haklarını, müşteri memnuniyetini esas alarak sürekliliğini sağlamaktır.

HEDEFLERİMİZ

  1. Personel eğitimlerini altı aylık dönem için 30 saat / personel olarak vermek,
  2. Eğitimin başarı seviyesini % 90 ’nın üzerinde tutmak,
  3. Müşteri şikâyetlerini asgari düzeyde tutmak,
  4. Müşteri memnuniyetini artırmak,
  5. Verilen tüm hizmetleri azami % 5 hata ile tamamlamak.